Türk Nöroşirürji Dergisi 2002 , Vol 12 , Num 3
BİLİNEN İLK TÜRKÇE BEYİN CERRAHİSİ KİTABI: DİMAĞ VE CÜMCÜME AFETLERİ VE TEDAVİLERİ
Sait NADERİ
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, İzmir Türk nöroşirürjisinin formal gelişimi 20. yüzyılın ilk yarısında kendini göstermiştir. Bu süreçte nöroşirürjikal uygulamalar ve vaka takdimi şeklindeki makaleler dikkati çekmektedir. Nöroşirürji ile ilgili yazılan kitaplar daha azdır. Bu yazıda genel cerrah olan Mim Kemal Öke'nin yazdığı "Dimağ ve Cümcüme Afetleri ve Tedavileri" başlıklı kitap incelenmiştir. Beyin cerrahisi hakkında genel teorik bilginin verildiği bir bölüm ve operatif tekniklerin resimli olarak açıklandığı ikinci bir bölümden oluşan bu kitap, eski harflerle yazılan ilk Türkçe beyin cerrahisi kitabıdır. Bu yazıda bu eser günümüzün Türkçesine çevrilerek okuyucuya tanıtılmıştır. Bu eser nöroşirürji literatürümüzde hak ettiği yeri almalıdır. Anahtar Kelimeler : Dimağ ve Cümcüme Afetleri ve Tedavileri, Mim Kemal Öke, Nöroşirürji Tarihi, Türkiye