Türk Nöroşirürji Dergisi 2003 , Vol 13 , Num 3
ANTERİOR TARSAL TÜNEL SENDROMU: OLGU SUNUMU
Selçuk PEKER, Mustafa GÜDÜK, Türker KILIÇ, M. Necmettin PAMİR
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul Anterior tarsal tünel sendromu derin peroneal sinirin anterior tarsal tünelde inferior ekstansör retinakulumun altında sıkışmasıdır. Literatürde çok az rapor edilen bir klinik durumdur. Bunun nedeni bu hastalığın klinik uygulamada nadiren akla gelmesi olabilir. Bu yazıda kliniğimizde takip ve cerrahi tedavisi yapılan bir olgu nedeni ile bu klinik durum gözden geçirilecektir. Anahtar Kelimeler : Ağrı, anterior tarsal tünel sendromu, tuzak nöropati