Türk Nöroşirürji Dergisi 2009 , Vol 19 , Num 3
Lomber Uzak Lateral Disk Hernisinde Tüp Eşliğinde Mikrocerrahi
Mehmet ZİLELİ
Ege Üniversitesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye Foramenin lateralinde yer alan disk hernilerini instabilite ve faset eklem destrüksiyonuna bağlı bel ağısı yaratabileceğinden faset eklemini rezeke ederek cerrahi uygulanmamalıdır. Orta hattın lateralinden kasları ayırarak yapılan cerrahinin de klasik yöntemle yapılması geniş kas disseksiyonu nedeniyle postop ağrı yaratabilmektedir. Bu nedenle mikroskop eşliğinde, hatta endoskopik cerrahiler uygulanmaktadır. Bunlardan birisi olan tüp ekartörlerle endoskopik veya mikroskopik cerrahi bu yazıda tanıtılmaktadır.

Tüp eşlikli cerrahi 1.5 cm lik bir insizyonla, kasları yaralamadan, ancak cerrahların alışık oldukları girişimle yapılabilmektedir. Masaya monte edilen ekartör farklı bakış açılarına izin vermektedir. Günübirlik cerrahiye izin vermekte, kısa hastanede kalış süresi ve kısa sürede işe dönme gibi avantajlara sahip olmaktadır. Anahtar Kelimeler : Lomber disk hernisi, Uzak lateral disk hernisi, Endoskopik cerrahi, Spinal cerrahi