Türk Nöroşirürji Dergisi 2006 , Vol 16 , Num 1
Tarsal Tünel Sendromu ile Birlikte Olan Morton Nöroma: Olgu Sunumu
Kenan KIBICI1, M. Nusret DEMİRCAN2, Ahmet KIRAL3, Ahmet ÇOLAK2, Murat KUTLAY2, Osman N. AKIN2
1Kasımpaşa Asker Hastanesi Nöroşirürji Servisi, İstanbul
2GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Nöroşirürji Servisi, İstanbul
3GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Servisi, İstanbul
Ayağın metatarsal bölgesinde, bir çok hastalık rahatsızlık oluşturur. Bunlar yumuşak doku ve kemiklerin travmatik lezyonları, Freiberg iskemisi, enfeksiyon, artrit, tendon hastalıkları, yumuşak doku hastalıkları (anterolateral impingement sendromu, sinüs tarsi sendromu, tarsal tünel sendromu ve Morton nöroma gibi kompresyon nöropatileri, sinovyal hastalıklar) ve daha az sıklıkla yumuşak doku ve kemik tümörleridir. 54 yaşında bayan hastada Tarsal Tünel Sendromu (TTS) ve Morton nöroma birlikte saptandı. Hasta opere edilerek tarsal tünel dekompresyonu ve nöroma rezeksiyonu yapıldı. Klinik, elektrofizyolojik bulgular ve MR çalışmaları, ayak ve ayak bileğindeki ağrı ve paresteziye neden olan etkenin tespitinde ve ayırıcı tanıda gerekli bulguları sağlar. Anahtar Kelimeler : Tarsal tünel sendromu, Morton nöroma, Ayak bileği, Nöroma rezeksiyonu