Türk Nöroşirürji Dergisi 2011 , Vol 21 , Num 2
Parasagital ve Falks Meningiomları
M. Zafer BERKMAN
S.B. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul Meningiomların % 90'ı supratentoryal olup en sık parasagittal ve falks lokalizasyonunda görülür. Parasagital ve falks meningiomlarının tedavisi cerrahidir. Cerrahide amaç total tümör eksizyonu olup bu her zaman mümkün değildir. Pronoz hastanın preoperatif durumuna, meningiom lokalizasyonuna, tümörün rezeksiyon derecesine, tümörün histolojisine ve tedavi modalitelerine bağlı olup küçük meningiom (<4,5 cm), total eksizyon, benign histoloji ve hastanın preoperatif sağlıklı olması iyi prognoz nedenidir. Anahtar Kelimeler : Meningiom, Parasagital, Falks, Cerrahi, Prognoz