Türk Nöroşirürji Dergisi 2011 , Vol 21 , Num 2
Tuberkulum Sella ve Planum Sfenoidale Meningiomları
Burak SADE
Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İzmir Tuberkulum sella ve planum sfenoidale yerleşimli meningiomlar, ön çukur ve orta hat kafa tabanının görece olarak sık rastlanılan lezyonlarındandır. Her ne kadar bu iki bölge anatomik olarak birbirine yakın olsalar da klinik değerlendirme ve cerrahi yaklaşım açısından farklılık gösteren özelliklere sahiptirler. Bu yazı, söz konusu lezyonlara yönelik klinik ve cerrahi yaklaşımlar açısından genel bir değerlendirme olması amacıyla hazırlanmıştır. Anahtar Kelimeler : Meningiom, Planum sfenoidale, Tuberkulum sella