Türk Nöroşirürji Dergisi 2011 , Vol 21 , Num 2
Foramen Magnum Meningiomları
Yavuz ARAS, Talat KIRIŞ
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye Foramen magnum meningiomları yavaş büyüyen, selim tabiatta, kranyoservikal bölgede yerleşen araknoid'den köken alan tümörlerdir. Bununla birlikte meningiomlar foramen magnum bölgesinin en sık görülen selim tümörleridir. Bu bölge cerrahisinde nöral, vasküler ve kranyal sinir yaralanmaları en ciddi komplikasyonlara neden olurlar. Anahtar Kelimeler : Foramen magnum, Meningiom, Cerrahi, Kranioservikal bileşke