Türk Nöroşirürji Dergisi 2011 , Vol 21 , Num 2
Çoğul Meningiomlar
Ergün DAĞLIOĞLU, Deniz BELEN
S.B. Ankara Numune Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye Çoğul meningiomlara nadir rastlanılır, görülme sıklığı tüm intrakraniyal meningiom olgularının içinde ortalama %5-10'dur. Bu tür çoğul lezyonların ortaya çıkış nedenleri tam olarak açıklanamamıştır, birçok çevresel ve genetik etken gelişimlerinde rol oynayabilmektedir. Çoğul meningiomlara sahip olguların tedavi yaklaşımları ve izlemleri tekil meningiomlu olgularla karşılaştırıldığında farklılıklar içermektedir. Cerrahi tedavilerinde olgu temeline göre aşamalı girişimler planlanabilir ve bulgu veren lezyonun tedavisi daha öncelikli olarak ele alınmalıdır. Kalan lezyonların izlemi dikkatli yapılmalıdır. Çoğul meningiomlu olgularda tüm lezyonlar çıkarılamamışsa olgulara daha uzun süre izlem yapılmalıdır. Prognozları tekil olanlara göre hemen hemen aynıdır. Anahtar Kelimeler : Çoğul, Meningiom, Cerrahi