Türk Nöroşirürji Dergisi 2011 , Vol 21 , Num 2
Spinal Meningiomlar
Hakan BOZKUŞ
Amerikan Hastanesi, Nöroşirürji Bölümü, İstanbul, Türkiye Spinal meningiomlar genellikle intradural-ekstramedüller lokalizasyonda olan yavaş büyüyen ve çoğunlukla selim karekterde olan tümörlerdir. Bu tümörlerin görüldüğü yaş, cins, tümör lokalizasyonu, klinik belirtileri, histopatolojik tipleri, tekrarlama olasılığı, cerrahi tedavisi ve nadir görüldüğü durumlar literatür değerlendirmesi ile ele alınmıştır. Anahtar Kelimeler : Meningiom, Spinal kord tümörü, Spinal kord meningiom, Spinal cerrahi