Türk Nöroşirürji Dergisi 2011 , Vol 21 , Num 3
Spontan Spinal Epidural Hematom: 2 Olgu Sunumu
Osman DÖNMEZ1, Hakan ÇAKIN1, Bekir AKGÜN1, Serdal ALBAYRAK2, Metin KAPLAN1
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2S.B. Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Bölümü, Elazığ, Türkiye
Spontan spinal epidural hematom, oldukça seyrek görülen acil bir klinik tablodur. Tanı ve tedavisi erken dönemde yapılamaz ise kalıcı nörolojik kayıplara, hatta ölüme yol açabilir. Spontan spinal epidural hematom nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan iki olguyu sunduk. İlk olgumuz, 78 yaşında bir bayan olgu; sırt ağrısı ve bacaklarda güçsüzlük şikâyeti ile başvurdu. Nörolojik muayenesinde paraparezi mevcuttu. Spinal MR görüntülemede T11-L1 düzeyinde epidural kanaması vardı. İkinci olgumuz, 67 yaşında bayan hasta; aniden bacaklarında gelişen tam kuvvet ve his kaybı nedeniyle değerlendirildi. Spinal MR görüntülemede T9-11 seviyeleri arasında spinal kordu posteriordan basıya uğratan epidural kanaması vardı. Tanıda MRG'nin önemini, tedavide ise erken cerrahi müdahalenin nörolojik iyileşmedeki etkisini tartıştık. Anahtar Kelimeler : Cerrahi tedavi, Manyetik rezonans görüntüleme, Spontan spinal epidural hematom