Türk Nöroşirürji Dergisi 2013 , Vol 23 , Num 2
Pineal Bölge Tümörleri
Adnan DAĞÇINAR
Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye Pineal bölge tümörleri çocukluk çağında tüm intrakranial tümörlerin %3-8 ini oluşturur. Çok farklı tümör tipleri izlenebilir. En büyük grubu germ hücreli tümörler oluşturur. Diğer lezyonlar pineal bez ve çevre dokudan köken alırlar. Tümör tipine göre farklı tedavi yöntemlerinin uygulanması gerekir. Bu yazıda pineal bölge tümörlerinin anatomik ,patolojik, radyolojik, klinik özellikleri ve tedavi yöntemleri tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler : Pineal tümör