Türk Nöroşirürji Dergisi 2013 , Vol 23 , Num 2
Kranyal Meningosel, Ensefalosel
Kaya KILIÇ1,2
1Bahçeşehir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Medical Park Fatih Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü, İstanbul, Türkiye
Kraniyal meningosel ve ensefalosellere yol açan anterior nöropor kapanma defektinin, para-aksiyel mesodermal gelişme yetersizliğinden kaynaklandığı ve nöroektoderm ve kutanöz ektoderm arasındaki yapışıklıklarla ilişkili olduğu düşünülmektedir. Üzeri normal deri ile örtülü keselerin postnörülasyon dönemde geliştiği görüşü yaygındır. Kraniyal meningoseller ve ensefaloseller başta ciddi morfolojik bozukluğa sebep olurlar, bakımları problemlidir, tedavi olarak cerrahi girişim gerektirmektedirler. Bu çalışmamızda kraniyal meningosellerin, ensefalosellerin özellikleri literatür eşliğinde incelenmekte, cerrahilerindeki özellikler sunulmaktadır. Anahtar Kelimeler : Nöral tüp defekti, Ensefalosel, Pediatrik nöroşirürji