Türk Nöroşirürji Dergisi 2013 , Vol 23 , Num - Ek
Lomber Segmental İnstabilite ve Deformite
Tuncer SÜZER
Amerikan Hastanesi, Nöroşirürji Bölümü, İstanbul, Türkiye Dejenerasyon başlayan omurgada zaman içerisinde stabilite bozulmakta ve instabilite gelişmektedir. Omurga segmentindeki değişikliklere bağlı olarak ortaya çıkan segmental instabilite kronik bel ağrısına yol açarak hastanın yaşam kalitesini bozmaktadır. İnstabilite sonrasında ortaya çıkan deformite hem sagital hem koronal planda balans bozukluğu ile karşımıza çıkmaktadır. İnstabilite ve deformite tanısı için radyolojik incelemeler ve klinik bulgular önemlidir. Konservatif tedaviden fayda görmeyen hastalara stabilizasyon uygulanmaktadır. Anahtar Kelimeler : Deformite, Segmental instabilite, Enstrümantasyon