Türk Nöroşirürji Dergisi 2013 , Vol 23 , Num 3
Kafa Transplantasyonu
Yusuf İZCİ
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye Organ nakillerinin geçmişi 16. yüzyıla dayanmakla birlikte gerçek anlamda başarılı büyük organ transplantasyonları 1960’lı yılların sonunda başlamıştır. Bu transplantasyonların deneysel altyapısı ise 1950’lerde ortaya konmuştur. Kalp, böbrek, kornea, karaciğer, akciğer, yüz, ekstremite ve bağırsak transplantasyonları zaman içinde insanda başarı ile uygulanmış olmakla birlikte kafa transplantasyonlarında hayvan deneylerinden öteye gidilememiştir. Bu deneyler ile kafa transplantasyonunda önemli adımlar atılmış, muhtemel zorluklar tespit edilmiş ve bunlara çözüm yolları aranmıştır. Ayrıca insanda kafa transplantasyonunun etik problemlere de neden olabileceği ileri sürülmüştür. Bu derlemede organ transplantasyonlarının kısa tarihinden bahsedilecek, ardından kafa transplantasyonlarının geçmişi, tekniği ve sonuçları hakkında bilgi verilecektir. Gelecekte kafa transplantasyonunun mümkün olup olmayacağı tartışılacaktır. Anahtar Kelimeler : Kafa, Transplantasyon, Nöroşirürji