Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num 1
Japonya Kohnan Hastanesi'nde, Serebrovasküler Patolojilerin Tedavisinde Ekipler Arası Koordinasyon ve Türkiye'deki Geleceği: Olgu Sunumları Eşliğinde Literatürün Gözden Geçirilmesi
Vaner KÖKSAL1, Mehmet Faik ÖZVEREN2, Ryushi KONDO3, Yasushi MATSUMOTO3, Hiroaki SHIMIZU4
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize Eğitim Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Anabilimdalı, Rize, Türkiye
2Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye
3Kohnan Hospital, Department of Neuroendovascular Therapy, Sendai City, Japonya
4Tohoku University, Tohoku Graduate School of Medicine, Department of Neurosurgery, Sendai City, Japonya
Son 20 yılda mikrokateter, mikrokılavuz tel, koil ve endovasküler cerrahide kullanılan diğer malzemelerde sağlanan teknolojik ilerlemeler, nörovasküler hastalıkların cerrahi tedavisinde yeni yaklaşımların ortaya çıkmasına neden olmuştur. İntrakraniyal anevrizmaların koil embolizasyon oranı dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek artış göstermektedir. Yeni dönemde ortaya çıkan nörovasküler patolojilerin endovasküler yolla tedavisi nöroşirürji, radyoloji ve nöroloji disiplinleri arasında daha fazla koordinasyon kurulmasını gerektirmektedir. Kohnan Hastanesi, endovasküler ve transkraniyal nöroşirürjikal ameliyatları yapan 2 ekibin birlikte çalıştığı bir merkezdir. Bu yazıda Japonya’nın Kohnan Hastanesi’nde uygulanan ortak çalışma modeli sunulmaktadır. Anahtar Kelimeler : Ekip çalışması, Koil embolizasyon, Nöroloji, Nöroşirürji, Nörovasküler hastalıklar, Radyoloji, Kohnan Hastanesi, Ekipler arası koordinasyon