Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 1
Adem KURTULUŞ,Samet DINÇ,Necmettin ÇOBAN
1Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, Afyonkarahisar, Türkiye Anahtar Kelimeler : Subaraknoid kanama, Endovasküler tedavi, Bel ağrısı, Baş ağrısı