Türk Nöroşirürji Dergisi 2016 , Vol 26 , Num 1
Tentorial Menenjiyomlar
Yahya Cem ERBAŞ1, Hakan TUNA2, Serhat PUSAT3, Murat GEYİK4, Ersin ERDOĞAN5
1Bilgi Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Ankara, Türkiye
2Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Etimesgut Asker Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Ankara, Türkiye
4Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye
5Ufuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Tentorial menenjiyomlar intrakranial menenjiyomların %3-%5’ini oluşturular. Tentoriumun herhangi bir yerinden köken alabilirler. Buna bağlı olarak da hem yukarı, hem de aşağı doğru büyüme gösterebilirler. Tanı amacıyla ve cerrahi planlama için bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve dijital subtraksiyon anjiyografi (DSA) kullanılabilir. Tedavide cerrahi yaklaşım olarak subtemporal, suboksipital, retrosigmoid ve kombine yaklaşımlar tümörün yerleşim yeri, yayılım yönü ve büyüklüğüne göre kullanılabilir. Tedavide esas amaç, cerrahi olarak mümkün olduğunca radikal rezeksiyondur. Ancak komşu sinüs invazyonu veya kranial sinir tutulumu olan hastalarda olası nörolojik defisitlere ve kanamalara bağlı morbidite ve mortaliteyi önlemek için subtotal rezeksiyon ve sonrasında gerekirse radyoterapi uygulaması uygun seçenektir. Anahtar Kelimeler : Tentorial menenjiyom, Tedavi, Cerrahi