Türk Nöroşirürji Dergisi 2004 , Vol 14 , Num 2
Geç Ventrikülo-Peritoneal Şant Komplikasyonu: İki Olguda Peritoneal Kateterin Anal Prolapsusu
Nurullah YÜCEER, Mehmet ŞENOĞLU, Mehmet Nuri ARDA
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İzmir Ventriküloperitoneal (V-P) şantın sebep olduğu spontan barsak perforasyonu, V-P şant cerrahisinin çok nadir bir komplikasyonudur. Nadir ve genellikle geç görülen bir komplikasyon olmasına karşın, tanı konulmadığı zaman fatal olabilmektedir. Bu çalışmada, V-P şant cerrahisinden 6 ve 8 ay sonra anüsden V-P şantların abdominal uçlarının spontan protrüzyonları, hidrosefalisi olan iki çocuk olguda bildirilmektedir. Anahtar Kelimeler : Abdominal psödokist, barsak perforasyonu, hidrosefali, ventriküloperitoneal şant