Türk Nöroşirürji Dergisi 2018 , Vol 28 , Num 1
Serebral Vazospazmın Etiyolojisi
Mustafa Ömür KASIMCAN1,Burcu GÖKER1,Mustafa Kemal HAMAMCIOĞLU1,Talat KIRIŞ1
1İstinye Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye Subaraknoid kanama (SAK) serebral damarlarda bulunan kanın travmaya ya da vasküler bir patolojiye bağlı olarak subaraknoid mesafeye dağıldığı klinik durumdur. SAK sonrası yaşayan hastaların %69"unun yaşam kalitesi düşmektedir. Vazospazm ve buna bağlı gecikmiş serebral iskemi SAK sonrası morbiditenin ana nedenlerinden biridir. Bu konu üzerine yapılan hayvan modelleri ve insan çalışmaları bu problemin birçok faktöre bağlı bir fizyopatolojik olay olduğunu desteklemektedir. Çeşitli teoriler ve vazospazma neden olan spazmojenler üzerinde çalışmalar yapılmıştır, halen yapılmaktadır ve gelecekte yapılacaktır. Çalışmalar nitrik oksit, endotelin-1, kalsiyum, hemoglobin ve bilirübin yıkım ürünleri üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu yazının amacı güncel bilgiler ışığında vazospazmın ortaya çıkmasına neden olan ana mekanizmaları gözden geçirmektir. Anahtar Kelimeler : Bilirübin, Endotelin-1, Hemoglobin, Kalsiyum, Nitrik oksit, Vazospazm