Türk Nöroşirürji Dergisi 2018 , Vol 28 , Num 3
Uzay ve Beyin
Adem DOĞAN1,Soner YAŞAR1,Sait KAYHAN1,Şahin KIRMIZIGÖZ1,Ali KAPLAN1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye Uzaya gitmek insanoğlunun en eski rüyasıdır. Bu rüya 20. yüzyılda gerçek olmuş ve pek çok ülke kendi uzay programlarını başlatmıştır. Ancak uzay yolculukları uzamaya başladıkça ve farklı gezegenlere gitme fikri de ortaya çıkınca uzay ortamının insan bedenine olan etkileri de daha çok merak edilmeye başlanmıştır. Güvenli uzay yolculukları için gerekli şartlar araştırılmaya başlanmıştır. Yerçekimsiz ortam/düşük yerçekimi (mikrogravite), radyasyon ve düşük manyetik alan insan vücudunu uzay ortamında etkileyen en önemli faktörlerdir. Bu faktörlerin etkilerini ortaya koymak için gerek Dünya"da uzay ortamı simüle edilerek gerekse de uzay istasyonlarında bilimsel çalışmalar yapılmaya başlamıştır. Derlemenin amacı; uzayın insan beynine olan etkileri üzerine yapılmış çalışmaları özetlemek ve gelecek nesillere bu alanda yol göstermektir. Anahtar Kelimeler : Beyin, Mikrogravite, Radyasyon, Uzay