Türk Nöroşirürji Dergisi 2019 , Vol 29 , Num 2
Torako-Lomber Spinal Kord ve Dorsal Kök Ganglion Stimülasyonu
Selçuk GÖÇMEN1,Tanju UÇAR2,
1Anadolu Sağlık Merkezi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü, Kocaeli, Türkiye
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye
Ağrının fizyopatolojisi karışıktır. Spinal kord stimülasyonu konservatif tedavilere cevap vermeyen kronik ağrı için yaygın olarak kullanılan ve etkili bir tedavi yöntemidir. Temel mantık hastanın omuriliğine veya dorsal kök gangliyonuna düşük voltajlı elektrik akımı verilerek hedeflenen bölgede beyne giden ağrı sinyallerinin iletiminin engellenmesi ve ağrının kesilmesi işlemidir. Başlıca endikasyonu başarısız bel cerrahisi sendromu olup, kompleks bölgesel ağrı sendromu, postlaminektomi ağrı, radiküler ağrı sendromu, iskemik ve koroner arter hastalığı gibi çok geniş bir alanda kullanımı söz konusudur. Spinal kord stimülasyonu ve dorsal root gangliyon stimülasyonu, birçok ağrılı sendromda etkili bir tedavi olarak kullanılmaktadır. Yeni stimülasyon paternlerininde uygulanması ile kronik nöropatik ağrının kontrolünde daha başarılı sonuçlar alınmaktadır. Anahtar Kelimeler : Stimülasyon, Spinal kord, Ağrı, Dorsal kök gangliyonu, Nöromodülasyon