Türk Nöroşirürji Dergisi 2004 , Vol 14 , Num 2
Disfaji ve Diffüz İdiopatik İskelet Hiperostozu: Olgu Sunumu
Ferda ÇAĞAVİ1, Murat KALAYCI1, Mehmet Birol UĞUR2, Lokman UZUN2, Kıyasettin ASİL3, Bektaş AÇIKGÖZ1
1Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Zonguldak
2 Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Zonguldak
3Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Zonguldak
Disfaji, servikal tutulumu olan diffüz idiopatik iskelet hiperostozu (DISH) vakalarında karşılaşılan semptomlardan birisidir. Bu yazıda, disfaji ve aspirasyon şikayetleri olan 77 yaşında erkek diffüz idiopatik iskelet hiperostozu vakası ösefagografi, servikal 3-D BT ve boyun MRG görüntüleri ile takdim edildi. Anterior servikal yaklaşımla hiperostoz olan yapılar temizlendi ve postoperatif dönemde hastanın disfaji ve aspirasyon şikayetleri tamamen düzeldi. Bu vakanın eşliğinde DISH'in klinik özellikleri, radyolojik tanı kriterleri ve cerrahi endikasyonları gözden geçirildi. Anahtar Kelimeler : Disfaji, diffüz diopatik iskelet hiperostozu, DISH forestier hastalığı