Türk Nöroşirürji Dergisi 1999 , Vol 9 , Num 3
"GERGİN OMURİLİK SENDROMU"NA YOL AÇAN PATOLOJİLER VE CERRAHİ ONARIMI
Pamir ERDİNÇLER1, Mehmet Yaşar KAYNAR2, Saffet TÜZGEN1, Ali KAFADAR1, Nurperi GAZİOĞLU2, Nejat ÇIPLAK2, Emin ÖZYURT2, Cengiz KUDAY1
1İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, Nörolojik Bilimler Enstitüsü, İstanbul
1990-1997 yılları arasında 35 çocuk hasta gergin omurilik sendromu nedeni ile Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirürji servisinde ameliyat edildi. İntradural lipom gergin omurilik sendromuna en sık sebep olan patoloji olarak bulundu. Yirmi hasta 3 yaş ve altında idi. Kapalı spinal disrafizmin cilt stigmaları, ayak ve/veya bacakların zayıflığı en sık başvuru şikayeti idi. Üç yaş üzerindeki 8 olguda idrar inkontinensi vardı. Cerrahi sonuçlar hastaların büyük bir çoğunluğunda tatminkar oldu. İntradural lipomu olan 2 çocuk hasta takip süresince ilerleyici nörolojik defisitlere sebep olan yeniden yapışma nedeni ile tekrar ameliyat edildiler. Gergin omurilik sendromu nörolojik fonksiyonlarda ileri derecelerde bozulmaya yol açabilir. Erken teşhis ve gergin konusun tam olarak serbestleştirilmesi başarılı tedavinin temel unsurlarıdır. Anahtar Kelimeler : Cerrahi, gergin omurilik sendromu, spinal disrafizm