Türk Nöroşirürji Dergisi 2013 , Vol 23 , Num 2
Çocuk İstismarı
S. Çağatay ÖNAL, Osman CELBİŞ, Bora ÖZDEMİR, Mehtap YÖNDEM ÖZDEMİR
1İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye
2İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye
3Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp Grup Başkanlığı, Ankara, Türkiye
Çocuk istismarı tıbbi, hukuki ve ahlaki yanları bulunan dünya ölçeğinde bir sorundur. Genel kapsamıyla fiziksel, duygusal, cinsel istismar ve ihmal başlıkları altında incelenebilir. Bu makale nöroşirürjikal bir bakış açısıyla, fiziki istismardan köken alan kafa travmasına odaklanmaktadır. Hırpalanmış çocuk sendromu ve sarsılmış bebek sendromu ayrıca vurgulanmıştır. Kapsamlı bir öykü, ayrıntılı fizik muayene ve özenli bir kayıt, tanı ve tedavi için olduğu kadar olayın hukuki yönü için de esastır. Hekimler bu büyük soruna tanı koyabilmek için özellikle eğitilmeli ve tüm sağlık çalışanları, öğretmenler ve aileler bu tıbbi-hukuki konu hakkında bilgilendirilmelidirler. Hekimin duyarlılığı, deneyimi ve yönelimi tanıya ulaşmada son derece önemlidir. Anahtar Kelimeler : Çocuk istismarı, Hırpalanmış çocuk sendromu, Sarsılmış bebek sendromu, Kafatası-beyin travması, Beyin cerrahisi