Türk Nöroşirürji Dergisi 1990 , Vol 1 , Num 3
Kafa Travmalarında Ön Hipofiz Hormon Cevabı
Mustafa ÇENGEL1, Şükrü AYKOL3, Gülcan TANBOĞA2, Kemali BAYKANER3, Necdet ÇEVİKER3
1TCDD Ankara Hastanesi Nöroşirürji Kliniği
2TCDD Ankara Hastanesi İntaniye Kliniği
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı

Özet

Kafa travmasının plazma ACTH, PRL, TSH, LH ve FSH değerleri üzerine olan etkisini araştırmak amacıyla yapılan çalışmada hastalar Glasgow Coma Scalasma (GCS) göre değerlendirildi. Sadece GCS 9 olan hastalarda ilk 6. saatte elde edilen plazma ACTH değeri düşük bulundu (p <0.05). Diğer hormon miktarları normal olarak bulundu.