Türk Nöroşirürji Dergisi 1990 , Vol 1 , Num 3
Pnömosefalus; Tanı ve Tedavisi
Zeki ŞEKERCİ, Celal KILIÇ, Yamaç TAŞKIN, Bülent GÜL, Haluk ERDEM, Muammer
Ankara Numune Hastanesi 1. Beyin Cerrahi Kliniği

Özet

Bilgisayarlı beyin tomografisi (BBT) ile tam konan 44 pnömosefalus olgusu sunulmuştur. BBT'de olguların 39'u (% 88.6) intrakranial hava kabarcığı veya paketi, 5'i (% 11.3) ise pnömomatosel olarak değerlendirilmiştir. Pnömosefalusun en sık nedeni kafa travmasıdır (% 77.3). Travmatik pnömosefaluslar % 73.5 oranında rinore, otore-otoraji, % 64.7 oranında ise kafa kaidesine uzanan kırıklarla birliktedir. Kafa travmasına bağlı pnömosefalus olgularında mortalite sıklıkla subdural, intraserebral. epidural hematom veya kontüzyon gibi ek patolojilere bağlıdır. BBT ile pnömosefalus olgularında tam kolaylaşmıştır.