Türk Nöroşirürji Dergisi 2015 , Vol 25 , Num 1
Beyin Lipomları: 5 Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Gökşin ŞENGÜL1, Mehmet Hakan ŞAHİN1, Nuh Çağrı KARAAVCI1, Hayri OĞUL2
1Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
2Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye

Özet

Lipomlar oldukça nadir görülen doğumsal beyin malformasyonlarıdır. Sıklıkla rastlantısal olarak teşhis edilmekle birlikte, bazen semptomatik olgular da görülebilmektedir. Literatürde tedavisi hakkında fikir birliği yoktur. Bu yazının amacı, semptomatik beş hastanın sunularak, ilgili literatürün gözden geçirilmesidir. Yazıda, baş ağrısı şikayeti ile müracaat eden, kuadrigeminal sisterna lipomu olan üç erişkin kadın hasta ve perikallozal lipomu olan bir pediyatrik ve de bir erişkin erkek hasta sunulmuştur. Dört hastada cerrahi girişim planlanmadı ve konservatif olarak tedavi edildi. İlaveten tümörü olan erişkin perikallozal lipomlu hastaya tümör için cerrahi girişim planlandı. Ancak hasta cerrahiyi reddetti. Lipomlar nadiren belirti veren, iyi huylu lezyonlardır. Bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme özellikleri ile kolayca teşhis edilebilir. Nörolojik bulgu göstermedikçe konservatif olarak tedavi edilmelidir. Cerrahi gerektiren hastalarda total çıkarılmaları zor olduğundan dekompresyon amaçlanmalıdır.