Türk Nöroşirürji Dergisi 2015 , Vol 25 , Num 2
Kraniyovertebral Bileşke Anomalilerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflanması
Hikmet TURAN SÜSLÜ, Tufan HİÇDÖNMEZ
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Özet

Kraniyovertebral bileşke karmaşık bir anatomiye sahiptir ve foramen magnum çevresindeki oksipital kemik, atlas ve aksisten oluşur. Kraniyovertebral bileşke anomalileri, beyin sapı, servikal omurilik, serebellum, servikal sinir kökleri, alt kranyal sinirler ve bu yapıların vasküler besleyicileri ile ilişkili olabilir. Pek çok olguda, kraniyovertebral bileşkeyi etkileyen patolojik durumlar, bu nöral yapıların basısı sonucu belirti verir. Bulgu ve belirtiler çeşitlidir, tipik olarak sinsi başlar, epeyce geç ortaya çıkan, yavaş ilerleyen, aynı düzeyde kalan ve nadiren tekrarlayan şekilde değişkendir. Bu alanın kompleks gelişimi, embriyolojik gelişimini anlamayı gerektirir ve kas iskelet sistemi ile yakın ilişkilidir. Kraniyovertebral bileşke patolojilerinin erken anatomik tanımları, bu alanda oluşan çeşitli sendromlara ışık tutacaktır.