Türk Nöroşirürji Dergisi 2015 , Vol 25 , Num 2
Kraniyovertebral Bileşke: Radyolojik Değerlendirme ve Ölçümler
Atilla KAZANCI1, Serkan ŞİMŞEK2
1Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
2Lokman Hekim Hastanesi, Ankara, Türkiye

Özet

Kraniyovertebral bileşke, kafatasından omurgaya geçiş bölgesidir. Kraniyovertebral bileşke bölgesinin patolojilerinde tanıya ulaşmak için direkt radyoloji, bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme yöntemleri kullanılmış ve direkt radyoloji ve BT görüntülerine dayanılarak birçok kraniyometrik çizgiler tanımlanmıştır.