Türk Nöroşirürji Dergisi 2015 , Vol 25 , Num 2
Romatizmal Hastalıklarda Kraniyovertebral Bileşke Sorunları
Burcu GÖKER, Talat KIRIŞ
Liv Hospital, İstanbul, Türkiye

Özet

Kraniyovertebral bileşke omurganın en hareketli bölgesidir. Bu nedenle bu bölgeyi ilgilendiren, enflamatuvar süreçlerle ilerleyen hastalıklar ciddi sorunlara yol açabilmektedir. Başta romatoid artrit olmak üzere birçok romatizmal hastalıkta sıklıkla kraniyovertebral bileşke tutulumu görülür. Bu yazıda kraniyovertebral bileşkeyi tutan romatizmal hastalıklar ve bunların klinik seyrinde ortaya çıkan sorunlar anlatılacaktır.