Türk Nöroşirürji Dergisi 2015 , Vol 25 , Num 2
Erişkin Üst Servikal Travma Yönetimi
Sedat DALBAYRAK1, Onur YAMAN2
1Nörospinal Akademi, İstanbul, Türkiye
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İzmir, Türkiye

Özet

Anatomik olarak servikal bölge üst ve alt bölge olarak iki alt grupta incelenir. Üst servikal bölge olarak oksipital kondil, C1 (atlas) ve C2 (aksis) anlaşılır. Bu bölümde, erişkinde görülen üst servikal travmalarda yönetim konusu tartışılacaktır. Daha önceki bölümlerde, bu bölgenin anatomisi ve sınıflamaları anlatılmış olduğu için bu konular üzerinde çok durulmayacaktır.