Türk Nöroşirürji Dergisi 2015 , Vol 25 , Num 3
Delici Olmayan Kafa Travması Sonrası Meydana Gelen İntraserebral Hematom Bölgesinde Gelişen Beyin Apsesi
Fatih AYDEMİR1, Aykan AKAR2, Cem YILMAZ3
1Özel Medicalpark Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Bursa, Türkiye
2Özel İskenderun Gelişim Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Hatay, Türkiye
3Başkent Üniversitesi Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Özet

Beyin apsesi; beyin parankiminin enfeksiyonu olup, acil cerrahi drenaj ve yüksek doz antibiyotik tedavisi gerektirir. Mortalite oranları %5-15 arası değişmektedir. Beyin apseleri, direkt veya hematojen yayılım yoluyla oluşurlar. Cerrahi olarak tedavi edilmemiş veya delici olmayan kafa travmalarına bağlı intraserebral hematom (İSH)’lardan sonra apse gelişmesi son derece nadirdir. Genellikle sepsis veya başka bir bölgedeki enfeksiyonun kan-beyin bariyerinin bozulmasına bağlı olarak hematojen yolla yayılmasıyla oluşurlar. Bu yazıda delici olmayan kafa travması sonrası oluşan intraserebral hematom bölgesinde, sistemik bir enfeksiyon sonrası gelişen apse olgusu sunulmuştur. İSH sonrası uzun süreli yüksek doz kortikosteroid tedavisinin immünsüpresif etkisi göz önünde tutulmalı, herhangi bir enfeksiyon odağının risk oluşturacağı düşünülerek, erken dönemde tedavi edilmelidir.