Türk Nöroşirürji Dergisi 2015 , Vol 25 , Num 3
Çocuk Hastada Araknoid Kiste Bağlı Subakut Subdural Hematom
Zühtü ÖZBEK1, Emre ÖZKARA1, Hasan Emre AYDIN2, Çağrı KÖKOĞLU2, Metin Ant ATASOY1
1Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
2Yunus Emre Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Eskişehir, Türkiye

Özet

Araknoid kistler; tüm intrakranial travmatik olmayan yer kaplayan lezyonların yaklaşık %1’ini oluşturur ve sıklıkla orta kranial fossada görülürler. Bu kistler sıklıkla konjenitaldir, fakat çocukların çok az bir kısmında araknoid kist gelişimi kafa travmasıyla ilgili olabilir. Hastaların büyük bir kısmı asemptomatiktir, ancak semptomatik olanlarda artmış intrakranial basınç bulguları, nöbetler ve nörolojik defisit ana belirtilerdir. Nadir de olsa kafa travmasıyla kist içerisine kanamaya, subdural higromaya ve subdural hematoma neden olabilirler. Biz 9 yaşında erkek hastada, orta kranial fossa tabanında yerleşmiş araknoid kistle ilişkili, intakranial hipertansiyonun akut bulgularını taşıyan subakut subdural hematom olgusunu klinik, radyolojik ve operasyon sonrası bir yıllık takip bulgularıyla sunmaya çalıştık.