Türk Nöroşirürji Dergisi 2016 , Vol 26 , Num 1
Kemik İçi Büyüyen Dev Sakral Schwannoma: Olgu Sunumu
Ozan GANİÜSMEN1, Serdar COŞKUN2, Ali SAMANCIOĞLU3, Aysun KAR4
1Şifa Üniversitesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Isparta Devlet Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Isparta, Türkiye
3Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İzmir, Türkiye
4Şifa Üniversitesi, Anestezi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Özet

İntraosseöz sakral schwannoma olguları nadir olup, bölgenin sık görülen diğer lezyonları ile karışabilirler. Bu tür tümörler yavaş büyümeleri nedeni ile geç bulgu vermektedir. Üç aydır bel ağrısına maruz kalan bir hastanın lumbosakral manyetik rezonans görüntülemesinde (MRG) 4x3 cm boyutlarında kitle tespit edildi. Kitle sakrum içinde olup schwannoma özellikli idi. Paraspinal yayılımı ve nöral geniş invazyonu olmayan kitle posterior cerrahi girişimle total olarak çıkarıldı ve patolojisi schwannoma olarak geldi. Hasta problemsiz ve nörolojik defisitsiz taburcu edildi. Bu tür olgularda MRG erken tanı aracı olup total çıkarım ve minimal hasar öncelikli amaçtır. Tümör ne kadar erken tespit edilirse sonuç o kadar iyi olur.