Türk Nöroşirürji Dergisi 2016 , Vol 26 , Num 1
Pitüiter Apopleksiyi Taklit Eden İzole İnvaziv Sfenoid Sinüs Aspergillozu: Olgu Sunumu
Tamer ALTAY1, Kaan MERİÇ2, Fügen VARDAR AKER3, Cem AKKURT1
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Özet

Aspergilloz, sfenoid sinüsün en sık mantar enfeksiyonu olup, değişik formlarda görülebilir. İmmün yetmezliği olmayan, sağlıklı kişilerde izole olarak görülmeleri oldukça nadirdir. Semptomlar genellikle değişken ve non-spesifik olup, klinik olarak hastalığın tanınması güçtür. Baş ağrısı ya da retroorbital ağrı, çift görme, görme bozukluğu sık görülen başlangıç şikayetleri arasında sayılabilir. Radyolojik olarak, özellikle sellar bölgeye uzanım gösteren lezyonlar, sinyal karakteristiklerine göre hipofiz makroadenomu ön tanısı alabilirler. Çalışmada, içine kanamış, hormon inaktif bir hipofiz makroadenomu taklit eden ve bu nedenle transsfenoidal yolla cerrahi uygulanan bir izole sfenoid sinüs aspergilloz olgusu sunulmaktadır.