Türk Nöroşirürji Dergisi 2016 , Vol 26 , Num 2
Beyin Metastazlarında Kan-Beyin Bariyerinin Moleküler Biyolojisi
Murat ULUTAŞ1, Mehmet SEÇER2, Kadir ÇINAR1, Suat Erol ÇELİK3
1Sanko Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Konukoğlu Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Gaziantep, Türkiye
2Deva Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Gaziantep, Türkiye
3Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Özet

Malign tümörlerin beyne metastaz yapması onkolojik hastalarda en önemli morbidite ve mortalite sebebidir. Beyin metastazının gelişmesinde birçok faktör ve karışık mekanizmalar iç içedir. Beyin metastazlarının önemli bir çoğunluğu akciğer, meme ve malign melanomlardan kaynak alır. Kanser hücresinin beyin parankimine ulaşması için öncelikle kan-beyin bariyerinin (KBB) temel yapı taşını oluşturan beyin kapiller endotel tabakasından geçmesi gerekir. KBB kemoterapötik ilaçların geçişine bir bariyer oluşturduğundan aynı zamanda beyin metastazının tedavisi içinde bir bariyer oluşturmaktadır. Beyin endotel hücreleri ile kanser hücresi arasındaki etkileşim mekanizması tam olarak tanımlanamamıştır. KBB, kanser hücresinin kapiller içinden beyin parankimine geçişinde önemli bir koruyucu bariyer oluştururken bazen de kanser hücresinin geçişinde aktif rol oynamaktadır. Makalede metastatik hücrelerin transendotelyal migrasyonu için gerekli olan ve endotel hücrelerine kanser hücrelerinin tutunmasına aracılık eden mekanizmalar ve sinyal yollarının derlemesi yapıldı.