Türk Nöroşirürji Dergisi 2016 , Vol 26 , Num 2
Nörofibromatozis Tip I Tanılı Hastada Nörofibromu Taklit Eden İntradural Ekstramedüller Yerleşimli Spinal Kavernöz Hemanjiyom
Sait ÖZTÜRK1, Fatih Serhat EROL1, Bekir AKGÜN1, Beşir SÜRME1, Gökhan ARTAŞ2, İbrahim Hanifi ÖZERCAN2
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Özet

Spinal kavernöz hermanjiyomlar genellikle vertebra korpuslarında görülmelerine rağmen oldukça nadir bir oranda intradural yerleşim gösterebilirler. Çalışmada intradural yerleşim gösteren, klinik ve radyolojik bulguları nörofibrom ile uyumlu olan, patolojik tanısı ise kavernöz hemanjiyom rapor edilen nörofibromatozis tip I tanılı hasta tartışılmıştır.