Türk Nöroşirürji Dergisi 1990 , Vol 1 , Num 4
Çocukluk Çağı Spinal Zedelenmelerin Cerrahi Tedavisi
Ahmet SELÇUKLU, Aydın PAŞAOĞLU, Hidayet AKDEMİR. Oğuz ERDOĞAN, Lokman ŞİŞMAN
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakultesi Nöroşirürji Anabilim Dalı. KAYSERİ

Özet

Çocuklarda vertebral kanal ve spinal kord zedelenmesi nispeten nadir görülür. İmmatür vertebral kanalın anatomik yapısı ve biomekaniği yetişkinlerden farklılık gösterir. Buna göre zedelenmenin sıklığı. spinal zedelenmenin seviyesi ve nörolojik densite rastlanma oranı yaşla değişir.

İnfant, çocuk ve yetişkinlerde tesbit edilen aynı anatomik lezyonun tedavisinde farklı yaklaşımlar gerekebilir. Bundan başka her hastanın tedavisi zedelenmenin tipi ve seviyesine, nörolojik bulgulara ve yaşa bağlı olarak tek tek değerlendirilmelidir.

Bu çalışmada. cerrahi olarak tedavi edilen 35 çocukluk çağı spinal zedelenme vakası sunulmuştur. Tedaviye bağlı olarak nörolojik durumu bozulan hasta gorülmedi. Tedavi öncesi inkomplet nörolojik densiti olan hastalann geş takiplerinde hsmi iyileşme tesbit edildi. Tam nörolojik densiti olanlarda fonksiyonel iyileşme gözlenmedi. Cerrahi olarak tedavi edilip takipleri yapılan 35 pediatrik hastanın sonuçları erken müdahalenin kısa sürede maksimal aktiviteye imkan verdiğini, erken ve geç komplikasyonları azalttığını veya önlediğini göstermektedir.