Türk Nöroşirürji Dergisi 1990 , Vol 1 , Num 4
Enplak Spinal Meningiyoma
Ahmet BEKAR, Muammer DOYGUN, Kaya AKSOY, Ender KORFALI
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Bursa

Özet

Plak tarzında kalsifikasyonla karekterize büyüme gösteren ve komputer tomografi (KT) ile preoperatif tanı konulan, torasik spinal kord meningiyoma olgusu takdim edildi. Radyolojik, histolojik özellik ve tanı zorlukları ile cerrahi girişim literatürle karşılaştırılarak tartışıldı.