Türk Nöroşirürji Dergisi 1990 , Vol 1 , Num 4
Multiple Anevrizmalarda Tedavi
Metin GÜNER, Ümit ACAR, Tansu MERTOL, Arif ÖSÜN
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı. İzmir

Özet

Multiple anevrizmalar, anevrizmal subaraknoid kanamaların % 15-20'sini oluşturur. Multiple anevrizmaların tanı ve tedavisinde değişik görüşler vardır. Taranan literatürde Türkiye'de multiple anevrizmanın opere anevrizmalara oranı daha düşüktür.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji bölümünde son 3 yıl içinde opere edilen 14 multiple anevrizma olgusu sunulmuştur.