Türk Nöroşirürji Dergisi 1990 , Vol 1 , Num 4
Nörojenik İntermittent Klaudikasyon
Ertuğ ÖZKAL, Osman ACAR, Uğur ERONGUN, Ali UYGUN
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Konya

Özet

Nörojenik intermittent klaudikasyon nadir görülen bir patolojidir. Çok kez vasküler intermittent klaudikasyonla karışır. Bu makale 9 nörolojik intermittent klaudikasyon vakası takdim edilerek, literatür gözden geçirilmiştir.