Türk Nöroşirürji Dergisi 1990 , Vol 1 , Num 4
Posttravmatik Ekstradural Araknoid Kist: Olgu Sunumu
O. Saffet DOĞANAY, Nurullah EDEBALİ, Fatih KÖKEŞ, Zeki BUHARALI
Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, Ankara

Özet

Ekstradural araknoid kistler, konjenital ya da edinsel, oldukça nadir görülen patolojilerdir. Posttravmatik araknoid kistler ilk kez 1946'da Hyndmann ve Gerber tarafından bir yayın olarak sunulmuştur. Biz, kliniğimizde lomber disk hernisi nedeniyle opere ettiğimiz bir hastada, operasyon sırasında oluşan dura defektine bağlı olarak gelişen bir araknoid kist olgusuna rastladık. Olgunun özelliği, hastanın operasyon öncesi bulgularının, kısa bir düzelme dönemi sonrası yeniden ortaya çıkmış olmasıdır.