Türk Nöroşirürji Dergisi 2017 , Vol 27 , Num 3
Kraniosinostoz Cerrahisinde Anestezi ve Postoperatif Erken İzlem
Pınar ÖZIŞIK1,Esra ÖZER2
1TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hastanesi, Anestezi Kliniği, Ankara, Türkiye

Özet

Kraniosinostoz çoğunlukla cerrahi olarak tedavi edilmekte ve kapsamlı cerrahi girişimler gerekebilmektedir. Küçük çocuklarda ağır kan transfüzyonu ve uzun süren anestezi, hâlâ daha en önemli anestezi problemleridir ve sendromik olgulara özel durumlarla daha da komplike hale gelebilmektedir. Anestezi ve cerrahi ekipler arasında sağlam bir işbirliği ve iletişim özellikle ağır kanamalara hızlı müdahale edilebilmesinde anahtar rol oynamaktadır. Hem intraoperatif hem de postoperatif dönemde, osteotomi yapılan kemikler ve diseke edilen geniş ciltaltı alandan sızıntı şeklinde kanama olmaktadır. Birçok yeni teknoloji ve ilaçlar, transfüzyon yapılan kan miktarını azaltmak için kullanılmaktadır. Derleme kraniosinostoz olgularındaki anestezi uygulamalarını ve postoperatif bakım konularını genel olarak gözden geçirmeyi amaçlamaktadır.