Türk Nöroşirürji Dergisi 1990 , Vol 1 , Num 4
Spinal Kanal Meningiyomaları
Mehmet TURGUT, Osman Ekin ÖZCAN, Tunçalp ÖZGEN, Süleyman SAĞLAM, Aykut ERBENGİ
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Ankara

Özet

Bu çalışmada. 1966-1988 yılları arasında Hacettepe Tıp Fakültesi Nöroşirürji Kliniginde cerrahi girişim uygulanan 61 spinal kana1 maningiyoma vakasının retrospektif analizi yapılmıştır. Çeşitli faktörlerin prognoz üzerindeki etkileri ile birlikte cerrahi sonrası komplikasyonlar değerlendirilmiştir. Sonuçlar literatür verileri ile karşılaştırılmış ve mikroşirürjikal tekniğin sağladığı avantajlar vurgulanmıştır.