Türk Nöroşirürji Dergisi 2017 , Vol 27 , Num 3
Kraniosinostoz Cerrahisinde Komplikasyonlar
Nazlı ÇAKICI BAŞAK1,Nejat AKALAN1
1Medipol Üniversitesi Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Özet

Kraniosinostoz terimi bir ya da birden fazla sütürün prematür olarak kapanmasını ifade eder. Bazı yazarlar tarafından sütürlerdeki bu erken kapanmanın ve olağandışı büyümenin, gelişmekte olan beyin dokusunu etkileyebildiği öne sürülmektedir. Bu durum sadece kozmetik problem yaratabileceği gibi, sendromik olgularda daha ciddi problemlere de yol açabilmektedir. Kraniosinostozlar nadir görülen bir hastalık grubu olup, sıklıkla tek sütür sinostozu olarak karşımıza çıkar. Tedavisinde açık cerrahi yöntemler ve endoskopik yöntemler kullanılabilir. Açık cerrahi yöntemler tek sütürektomiden ekstensif kalvaryal şekillendirme yöntemlerine kadar geniş bir aralığı kapsamaktadır. İnfantil ve çocuk yaşta olduğu gerek anestezi, gerekse cerrahi aşama ayrı bir özen ve dikkat gerektirmektedir. Kanama bu tür cerrahilerde en fazla görülen komplikasyondur ve çok küçük kanamalar bile infantil çağda beraberinde ciddi komplikasyonlar doğurmaktadır. Bunun dışında enfeksiyon, hipotermi, beyin omurilik sıvısı (BOS) fistulü, intrakranial yaralanma, venöz yaralanmalar, nöbet, hava embolisi, kranyal defektin kapanmaması ve istenilen kozmetik ve fonksiyonel sonuca ulaşılamaması da diğer komplikasyonlar arasındadır.