Türk Nöroşirürji Dergisi 2017 , Vol 27 , Num 3
Kraniofasiyal Cerrahide Distraksiyon Yöntemleri
Gökmen KAHİLOĞULLARI1,Burcu GÖKER2,Giulio GASPARİNİ3,Sandro PELO3,Gianpiero TAMBURRİNİ4
1Ankara Universitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Liv Hospital, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Roma Katolik Üniversitesi, Maksillofasial Cerrahi Bölümü, Roma, İtalya
4Roma Katolik Üniversitesi, Pediatrik Nöroşirürji Bölümü, Roma, İtalya

Özet

Sendromik kraniosinostozlarda görülen kraniofasiyal deformitelerin düzeltilmesinde, kafa ve yüz kemikleri ile birlikte, geçiş bölgesi olan orbita da cerrahi açıdan büyük önem taşımaktadır. Mültidisipliner çalışma gerektiren sendromik kraniosinositoz cerrahisinde, beyin cerrahları ve plastik cerrahların yanı sıra kraniofasiyal cerrahların da ekibe katılması ile farklı cerrahi teknikler sunulmaya başlanmıştır. Distraksiyon osteogenezi, kallusun gerilmesi ile yeni kemik oluşması esasına dayanan bir yöntemdir. Germe kuvveti ile yeni kemik oluşturulurken çevre yumuşak dokuda da distraksiyon histogenezi adı verilen uyumsal değişiklikler gerçekleşir. Distraksiyon sürecinde meydana gelen başarılı kemik oluşumu yaş, bölgesel kanlanma, kullanılan cihazın stabilitesi, latent periyod ile distraksiyonun ritmi ve oranına göre değişiklik gösterir. Günümüzde kraniofasiyal deformitelerin çoğunun distraksiyonu başarılı bir şekilde yapılmakta ve endikasyonları da giderek artmaktadır. Gerek internal, gerekse eksternal kraniofasiyal distraksiyon osteogenezi için kullanılan cihazlarda hedef; görme ve solunum fonksiyonlarının düzelmesinin yanısıra, kozmetik düzelme de sağlamaktır. Distraksiyon osteogenezisin mandibula, orta yüz ve dentoalveoler bölgelerde memnun edici sonuçları bildirilmektedir.