Türk Nöroşirürji Dergisi 2017 , Vol 27 , Num 3
Ne Zaman Kask Takılmalı?
Volkan ETUŞ1,Burcu GÖKER2
1Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
2İstinye Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet

Kask uygulaması çoğunlukla sinostoza bağlı olmayan infantil pozisyonel kranial deformiteler için tercih edilen bir kranial ortez tedavi şeklidir. Ancak son yıllarda kraniosinostoz cerrahisinde minimal invazif teknik olarak uygulamaya başlanan endoskopik sütürektomi veya şerit kraniektomi tekniğini takiben tamamlayıcı tedavi şekli olarak da gündeme gelmiştir. Özellikle, sendromik olmayan basit tek sütür sinostozlarında tercih edilen endoskopik teknik sonrasında, hastaya özgü ölçülerde üretilen ısmarlama kaskların kullanılması ile cerrahi sonrası dönemde tatminkar kozmetik sonuçlar alınabilmektedir. Öte yandan, klasik cerrahi yöntemlerle kalvaryal şekillendirme cerrahisi yapılan daha kompleks olgularda da, cerrahi sonrası erken dönemde olguya özgü üretilmiş kask kullanımının, hem cerrahi sonrası uygun koruma sağlaması hem de kozmetik açıdan daha erken dönemlerde memnuniyet verici sonuçlar elde edilebilmesi açısından avantajlar sağladığına dikkat çekilmektedir. Derlemede kask tedavisinin cerrahi yapılmayan pozisyonel kranial deformiteler alanında kullanımının yanısıra, kraniosinostoz cerrahisi sonrası kullanımı da gözden geçirilmektedir.