Türk Nöroşirürji Dergisi 2018 , Vol 28 , Num 1
İnternal Karotid Arter Anevrizmalarında Tedavi Parametreleri: Supraklinoid Anevrizmalarda Cerrahi Tedavi
Yunus AYDIN1,İsmail YÜCE2,Halit ÇAVUŞOĞLU1
1Acıbadem Üniversitesi Fulya Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Acıbadem Üniversitesi Taksim Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Özet

İnternal karotid arter (İKA) anevrizmalarının tedavi yöntemleri cerrahi veya endovasküler yaklaşımlardır. İKA anevrizmaların cerrahi tedavisinde pterional kraniotomi en çok kullanılan yaklaşımdır. Kanamış İKA anevrizmalarının cerrahi tedavisinde başarıyı etkileyen en önemli faktör tedavinin zamanlamasıdır. İKA anevrizmasına yönelik cerrahi tedavi uygulayan hekimin anatomik yapıların yanı sıra varyasyonları hakkında da tecrübe ve bilgi birikimine sahip olması gereği unutulmamalıdır. Serebral anevrizmalar; takibi düşünülmemesi, tanısı ile birlikte endovasküler ya da cerrahi olarak tedavisi zaman kaybedilmeden planlanması, cerrahi tedavisinin yeterli deneyim ve tecrübeye ulaşmış cerrahlar tarafından yapılması gereken, mortalite ve morbiditesi yüksek vasküler lezyonlardır.