Türk Nöroşirürji Dergisi 2018 , Vol 28 , Num 1
Çoklu Anevrizmalar: Tedavi, Risk Analizi ve Strateji
Hasan KOCAELİ1,Selçuk YILMAZLAR1
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye

Özet

İntrakranial anevrizmalı hastaların yaklaşık %20 ile 30"unda ek anevrizma bulunur. Bu sıklık tek başına şans eseri beklenenden 10 kat daha fazladır ve çoklu anevrizma gelişiminin altında yatan patofizyolojik etiyolojiyi akla getirmektedir. Çoklu anevrizmalar aynı hastada ön veya arka dolaşımda, aynı veya farklı ana damar üzerinde yerleşebilirler. Subaraknoid kanamalı hastalarda çoklu anevrizmalı hastaların son durumunun tek anevrizması olanlardan daha kötü olduğu bildirilmiştir. Subaraknoid kanama durumunda çoklu anevrizma varlığında kanayan anevrizmanın hangisi olduğuna karar vermek önemlidir ve tedaviye kanamış olan anevrizmadan başlayıp sonra ana arterin proksimalinden distaline doğru devam etmek önerilir. Genel olarak anevrizma tedavisi hem açık cerrahi ve hem de endovasküler tedavi imkanlarına sahip yüksek hacimli merkezlerde yapılmalıdır.