Türk Nöroşirürji Dergisi 2018 , Vol 28 , Num 1
Dev Anevrizmalar
Servet İNCİ1
1Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Özet

İntrakranial anevrizmaların yaklaşık %5"i 2,5 cm"den büyüktür ve bunlar "dev anevrizma" olarak isimlendirilir. Dev anevrizma düşünülen olgularda anjiyografik görüntüler mutlaka manyetik rezonans görüntüleme ya da bilgisayarlı tomografi ile desteklenerek anevrizmanın gerçek boyutları öğrenilmelidir. Anevrizmaların cerrahi tedavisinde Silvian fissürün maksimum ölçüde açılması ve minimum beyin retraksiyonu esastır. Anjiyografide, hatta cerrahi eksplorasyonun başlangıcında dev anevrizmalar kliplenemez gibi görünürse de deneyim, sabır ve gelişmiş mikroşirürji teknikleri kullanılarak bu anevrizmaların çoğu kliplenebilmektedir. İntraoperatif anjiyografi bu anevrizmaların cerrahisinde önemli bir avantaj sağlamaktadır. Cerrahi klipleme dev anevrizmaların tedavisinde hâlâ en emin ve en güvenilir yoldur.